Utrustning för etikettering

Kundanpassade etiketteringsmaskiner för industrin

i-Tech Labeling

i-Tech Labeling (Industrial Technical Labeling) är ett företag som utvecklar, tillverkar, säljer och servar utrustning för applicering av etiketter. Vi vänder oss till alla marknadssegment som har behov av att applicera etiketter på sina produkter, både nationellt och internationellt.