Om Oss


i-Tech Labeling är ett företag som utvecklar, tillverkar, säljer och servar utrustning för applicering av etiketter. Vi vänder oss till alla marknadssegment som har behov av att applicera etiketter på sina produkter, både nationellt och internationellt. Alla våra produkter utvecklas kontinuerligt genom vårt ständigt pågående förbättringsarbete, samtidigt är vi väldigt noga med att inte ge oss in i projekt där vi känner stor osäkerhet. En viktig princip för oss är att det är bättre att tacka nej till projektet än att få projektet och inte kunna lösa uppgiften till kundens belåtenhet.

Många av förbättringsförslagen kommer från våra kunder genom olika diskussioner där vi är mycket lyhörda för kundernas önskemål.

Vårt mål är att alltid finnas tillhands när våra kunder har behov av vår hjälp och expertis - både när det gäller ny utrustning men inte minst när det gäller eftermarknad med service, reservdelar, utbildning eller annat enligt våra kunders önskemål. Detta är nyckeln till långsiktigt samarbete, en nöjd kund kommer gärna tillbaka, och våra kunder är nöjda.

I vår produktportfölj har vi olika funktioner som är standardiserade, ur denna portfölj plockar vi sedan ut de grupper som behövs för att kunna uppfylla varje kunds behov. På så sätt får vi en kundanpassad maskin som är uppbyggd med standardlösningar. Denna metod säkerställer kostnadseffektivitet, korta ledtider och inte minst framtida reservdelsbehov. Genom denna metod säkerställer vi också att kundens behov blir tillfredsställt, samtidigt som vi inte ”över specificerar” maskinen vilket skulle göra att kunden måste betala för en maskin som klarar mycket mer än det verkliga behovet.

Vi ser till att våra kunder är involverad i projektet redan från start då vi specificerar maskinen och till långt efter leverans. Vi vill alltid ha ett uppföljningsmöte med våra kunder, tekniker och operatörer några månader efter uppstart för att säkerställa att kunderna är nöjda, samt för att vi ska kunna fånga upp eventuella förslag på framtida förbättringar. 

En ganska unik detalj i vår produktion är att vi tillverkar de flesta komponenterna själva, monterar allt från grunden. Vi köper inte in ”halvfabrikat” eller lägger ut tillverkning av komponenter. Detta gör att vi har fullständig kontroll av hela kedjan samt väldigt hög grad av kunskap kring alla ingående komponenter och funktioner. Det är oftast samma person som bygger en maskin från grunden, programmerar maskinen, startar upp och provkör. Samma person ansvarar sedan för installation idrifttagning samt utbildning hos kund. Denna person är den som bäst kan just den specifika maskinen, och det utnyttjar vi genom hela processen.