Om oss

i-Tech Labeling (Industrial Technical Labeling) är ett företag som utvecklar, tillverkar, säljer och servar etiketteringsmaskiner. Vi vänder oss till alla marknadssegment som har behov av att applicera etiketter på sina produkter, både nationellt och internationellt.

Vårt mål är att alltid finnas tillhands när våra kunder har behov av vår hjälp och expertis - både när det gäller ny utrustning men inte minst när det gäller eftermarknad med service, reservdelar, utbildning eller annat enligt våra kunders önskemål. Detta är nyckeln till långsiktigt samarbete.

I vår produktportfölj har vi olika funktioner som är standardiserade, ur denna portfölj plockar vi sedan ut de grupper som behövs för att kunna uppfylla varje kunds behov. På så sätt får vi en kundanpassad maskin som är uppbyggd med standardlösningar. Denna metod säkerställer kostnadseffektivitet, korta ledtider och inte minst framtida reservdelsbehov. Genom denna metod säkerställer vi också att kundens behov blir tillfredsställt, samtidigt som vi inte ”över specificerar” maskinen vilket skulle göra att kunden måste betala för en maskin som klarar mycket mer än det verkliga behovet.

Vi ser till att våra kunder är involverad i projektet redan från start då vi specificerar maskinen och till långt efter leverans. Vi vill alltid ha ett uppföljningsmöte med våra kunder, tekniker och operatörer några månader efter uppstart för att säkerställa att kunderna är nöjda, samt för att vi ska kunna fånga upp eventuella förslag på framtida förbättringar.