Dispenser EV


EV-Dispensern är vår mindre och vanligaste variant av dispenser. Dispensern vinns i två olika utförande beroende på etikettens höjd, upp till 180mm respektive upp till 280mm. Rulldiameter som standard 350 mm. Hastigheten är 30 meter per minut och noggrannheten +/- 0,3mm.

EV-Dispensern är vår mindre och vanligaste variant av dispenser. Dispensern vinns i två olika utförande beroende på etikettens höjd, upp till 180mm respektive upp till 280mm. Rulldiameter som standard 350 mm. Hastigheten är 30 meter per minut och noggrannheten +/- 0,3mm.

Dispensern är förbered för, och kan utrustas med, rullslutskontroll, klara transparanta etiketter, klara ”boketiketter” (flersidiga etiketter) samt är förbered med ”printsignal”

Dispensern finns i både höger och vänsterutförande och kan även användas till både topp och bottenetikettering.

EV-Dispensern kan med antingen 30 eller 40 mm upphängning, 30 är naturligtvis något billigare men 40 är att föredra om man vill ha god stabilitet.