Etiketteringsmaskin ME


Den lilla maskinen som klarar ganska mycket. Vår vanligaste storlek på maskin som klarar av att täcka de flesta behov.

ME-Etiketteringsmaskin är våran vanligaste variant. Denna maskin kan man kombinera flera olika funktioner så som enkel eller dubbelsidig etikettering, botten etikettering, topp etikettering. Maskinen kan utrustas med transferband för in och utmatning, kedjeuppriktare, stabiliseringsband, sidoband för runda produkter eller 3-valssystem. Listan kan göras hur stor som helst men utrymmet ger vissa begränsningar. Om man vill ha väldigt många funktioner rekommenderar vi att går upp ett steg till vår XE-Etiketteringsmaskin som har ett större utrymme för flera funktioner.

ME- Etiketteringsmaskin kan fås med transportband antingen med lamellkedja och encoder för hög noggrannhet, eller med bandmatta. Längden på transportbandet, och därmed hela maskinen, anpassas utifrån hur många funktioner maskinen ska ha.

ME-Etiketteringsmaskin är helt enkelt en väldigt smidig maskin som kan utrustas med många olika funktioner utifrån behov och önskemål.