Service

Vi ser vikten av att våra maskiner fungerar som dom ska även i framtiden, det är en del i vår strategi att säkerställa en nöjd kund även på lång sikt. Därför erbjuder vi våra kunder olika former av serviceavtal som säkerställer schemalagd service och snabb hjälp om olyckan skulle vara framme.

Vi vet alla att planerade underhållsstopp i produktionsutrustningen är att föredra i stället för oplanerade stopp mitt i en viktig produktion. Därför erbjuder vi våra kunder olika nivåer av serviceavtal. Serviceavtal finns som standard i olika nivåer beroende på hur mycket kunden vill ha hjälp med, vilka förmåner man vill ha, hur många drifttimmer utrustningen har per år, etc. Nedan finns ett axplock av de fördelar ett serviceavtal med oss kan innebära:

1 Allmän översyn och underhåll av utrustningen minst en gång per år, kan vara oftare beroende på hur många drifttimmar utrustningen har per år. In detta avtal ingår arbetstiden samt normala förslitningsdetaljer enligt en specifikation. I god tid före underhållsstoppet är vi på plats och tittar över utrustningen för att se om ytterligare service behövs, om så är fallet får kunden en offert på detta extra jobb och kan därmed ta eget beslut på om det ska genomföras eller ej.

2 Beroende på vilken nivå av serviceavtal kunden väljer kan kunden bli prioriterade då man ringer in ett fel till vår serviceavdelning, och kan därmed få snabbare hjälp av våra servicetekniker.

3 Beroende på vilken nivå av serviceavtal kunden väljer kan kunden få rabatterade priser på reservdelar.

4 Beroende på vilken nivå av serviceavtal kunden väljer kan kunden få tillgång till vårt journummer gällande servicefrågor för snabbare hjälp fler timmar om dygnet.