Service


en nog så viktig del av maskinernas livscykel

Vi är väldigt måna om att våra kunder ska få den hjälp och support som dom önskar för att maskinerna ska fungera optimalt under lång tid. Det handlar då inte bara om ren service eller akuta jobb när något går galet, det kan också handla om fortlöpande utbildning, ny personal som kommer in och behöver utbildning. Det kan också handla om att det kommer in nya produkter och att maskinen behöver anpassas för detta. Oftast kan vi komplettera befintlig maskin med fler funktioner i stället för en helt ny maskin.

En del kunder väljer varianten med serviceavtal, detta gör att den planerade servicen verkligen blir av enligt ett i förhand uppgjort schema. Det fungerar så att vi tar fram en checklista med de åtgärder som ingår i basservicen, men inför varje service besöker vi kunden och tittar snabbt över maskinen och pratar med personalen, eventuella extra jobb som vi då kommer fram till offereras och planeras in i samband med servicen (om kunden accepterar offerten) Kunder med serviceavtal får dessutom förtur om det skulle uppstå något akut.

Om man inte väljer varianten med serviceavtal så blir man naturligtvis inte åsidosatt för det, men det åligger då kunden själva att påkalla behovet av service. Vi tar en diskussion med kunden om vad som behöver göras, därefter planeras jobbet in och utförs av någon av våra servicetekniker.